Skip to main content
S

AGENCY THÂN THIỆN CỦA THƯƠNG HIỆU + SẢN PHẨM SỐ

Smileway là một trung tâm kỹ thuật số tin rằng là một thương hiệu được yêu thích có giá trị hơn một thương hiệu nổi tiếng. Chúng tôi tạo ra các hệ sinh thái hữu ích hữu ích, giúp phát triển kinh doanh và xây dựng mối quan hệ bền vững giữa các thương hiệu và con người.

Những gì chúng tôi làm tốt nhất

Chúng tôi tạo ra các sản phẩm tiếp thị và sản phẩm kỹ thuật số hữu ích để phát triển doanh nghiệp.

Sản Phẩm Số

Tôi luyện trái phiếu bền lâu giữa các nhãn hiệu và người tiêu dùng thông qua thiết kế dịch vụ tập trung vào sản phẩm số.

Di Động + Trang mạng

Thu thập trải nghiệm thương hiệu cá nhân trên mọi thể loại màn hình và thiết bị.

Thiết Lâp + Cài Đặt

Kiến tạo trải nghiệm thương hiệu tương tác liên quan đến người tiêu dùng trong thế giới hữu hình.

Our Approach

Experts in building and maintaining technically complex applications

Consultation and audits

Report, advice and recommendations, particularly for existing systems

Deployment and support

Realize the benefits of Microsoft .NET core, implement continuous integration, etc

Development

Talented in-house dev team specializes in .NET, C# and Unity programming

Công Nghệ Từ Bên Trong

Tập trung vào các công nghệ mới nhất là cách để Smileway trở nên khác biệt!

Unity
.NET
C#
SignalR
Android
Google Cardboard
Node JS
SQL Server
Docker
Angular JS
Vue JS
HTML5
CSS3
Webpack
Grunt
Git
Swift
Javascript
Java
React
Wordpress

Hệ Thống Quản Lý

Áp dụng các phương pháp mới và công nghệ quản lý số hiệu quả giúp Smileway và khách hàng luôn hòa bình!

Slack
Basecamp
Taiga
Asana
Jira